Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Phúc Thọ

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

KIỂM TRA TIN1T-HKI-LT

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Quang Nhật
Ngày gửi: 07h:14' 25-09-2014
Dung lượng: 21.4 KB
Số lượt tải: 710
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS PHÚC THỌ
LỚP: ……….
HỌ TÊN:…………………………………

KIỂM TRA 1T
MÔN: TIN HỌC

Điểm
Lời phê của cô giáo

Phần I: TRẮC NGHIỆM
Khoanh tròn vào chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng:
1: Muốn lưu trang tính em thực hiện
A.Chọn File -> Save -> gõ tên
C. Chọn View ->Save ->gõ tên

B.Chọn File -> Save as -> Gõ lại tên khác
D. Cả A, B, C đều đúng

2: Để nhập dữ liệu vào một ô ta thực hiện?
A. Nháy đúp chuột vào ô và nhập công thức
C. Nhập dữ liệu trên thanh công thức

B. Nháy chuột vào ô và nhập công thức
D. Tất cả đều đúng

3: Kết quả nào sau đây là của biểu thức Sum(6) - max(5)
A. 11
B. 1
C. -1
D. Tất cả sai

4: Trong ô C1 có dữ liệu là 18, các ô D1, E1 không có dữ liệu, khi em nhập vào ô F1: =Average(C1:E1) trại ô F1 em sẽ được kết quả là.
A. 18
B. #VALUE
C. 6
D. Tất cả sai

5: Khi viết sai tên hàm trong tính toán, chương tình báo lỗi
A. #VALUE
B. #NAME
C. #DIV/0!
D. #N/A

6: Hộp tên cho biết thông tin:
A. Tên của cột
B. Tên của hàng

C. Địa chỉ ô tính được chọn
D. Cả A, B, C sai

7: Thanh công thức dùng để:
A. Hiển thị nội dung ô tính được chọn
C. Hiển thị công thức trong ô tính được chọn

B. Nhập dữ liệu cho ô tính được chọn
D. Cả 3 ý trên.

8: Trong các công thức sau công thức nào viết đúng
A. =Sum(A1;A2;A3;A4)
B. =SUM(A1,A2,A3,A4)

C. =Sum(A1;A4)
D. =Sum(A1-A4)

Phần II: TỰ LUẬN
1: Sử dụng các ký hiệu phép toán của Excel. Hãy viết các công thức sau:
a)  b)
2: Cho trang tính sau:
/
a) Viết công thức để tính tổng các ô chứa dữ liệu
b) Viết công thức sử dụng địa chỉ để tính trung bình cộng các ô chứa dữ liệu
c) Viết công thức sử dụng hàm để tính trung bình cộng các ô chứa dữ liệu
d) Sử dụng hàm viết công thức tìm ô có giá trị lớn nhất, nhỏ nhất.
Câu3: Cho trang tính sau:
/
a) Viết công thức có sử dụng địa chỉ tính trung bình cộng các ô có chứa dữ liệu.
b) Viết công thức sử dụng hàm tính tổng các ô có chứa dữ liệu
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………............…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………............…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………............…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………............…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………............…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………............…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………............…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………............…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………............…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………............…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………............…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………............…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………............…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………............…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………............…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………............…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………............…………………………………………………………………………………………………………….…
 
Gửi ý kiến